e.1. Arend Johan David VON WIELLIGH, ged. 05/11/1803

e.1.  Arend Johan David, ged. 05/11/1803, Malmesbury, oorl. 03/01/1804, begr. 04/01/1804. 

Arend Johan David was die seun van Arend von Wielligh en Anna Margaretha Beijers.


FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisims 1788 – 1815
DG:  Arend von Wielligh; Johanna van Sittert;  Johan David Beijers; Anna Catharina Melck

Arend Johan David sterf op 3 Januarie 1804 op die ouderdom van 1 maand en 18 dae en is op die 4de Januarie op die plaas van die weduwee van Jan D. Bijers begrawe.


VAN WIELING Arend Johan David
een zoon van Arend van wieling de jonge

Died: 03 Jan 1804
Age at death: oud 1 maand en 18 dagen
Buried: 04 Jan 1804, op de plaats van de wedewe Jan D Bijers

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Stellenbosch, Western Cape. burial register, 1795-1819, page 13. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G2 4/5. Transcribed by Ockert and Sasa Malan. See also Die Stellenbosse Heemkring