d.2. Maria Petronella VON WIELLIGH, ged. 28/08/1774

d.2.  Maria Petronella, ged.28/08/1774, Kaapstad, trou met Christiaan LOEDOLF, ged. 09/08/1772, s.v. Christiaan Loedolf en Maria van Hoeting.

Maria Petronella was die dogter van Arend von Wielligh en Johanna van Sittert.


FAMILYSEARCH
Cape Town baptisms 1757-1779.

DG:  Johannes van Sittert de oude en Petronella Heufke

Maria Petronella trou met Christiaan Loedolf.  Christiaan is die seun van Christia(a)n Ludolph, later Loedolff, van Spangenberg, geb. 1730, oorl. 29/04/1798.  Christiaan (stamvader) het in 1755 aan die Kaap gekom.  Hy is eers ‘n soldaat, daarna ‘n houtkapper en later raak hy ‘n bakker.  Hy was ook ‘n luitenant van die burgerwag en ‘n weesmeester.  Hy trou op 15/02/1761 met Aletta Jacoba Walters, xx: 18 May 1766 Maria van Hoeting, oorl. 11/01/1780, wed. van Hans Simons, van Sonderburg, xxx  03/09/1780 met Hester Mostert.

In 1844 is Maria Petronella doopgetuie by Anna Elizabeth Horak se doop.

FAMILYSEARCH
Somerset Wes baptisms 1835-1860

In 1850 is sy doopgetuie by Maria Christina Petronella Horak se doop.

FAMILYSEARCH
Somerset Wes baptisms 1835-1860

Kinders:

e.1.  Johanna LOEDOLF, ged. 14/07/1793, oorl. 08/09/1876, trou met Franciscus Fredericus Muller, ged. 27/11/1791, oorl. 04/09/1855, Prins Albert, Wes-Kaap, s.v. Johan Georg Muller en Dina Margaretha de Beer.

FAMILYSEARCH
DG:  Arend von Wielligh;  Johanna van Sittert;  Johannes van Sittert de Oude en Petronella hoefke

e.2. Maria Christina LOEDOLF, ged. 26/10/1794, trou met Matthys Coenraad van Eyssen, ged. 03/08/1794, oorl. 07/12/1873, Kaapstad, s.v. Mattheus Johannes van Eyssen en Elizabeth Magdalena Smalberger.

FAMILYSEARCH
DG:  ? Ludolf senior;   Johannes Hendrik Ludolph;  ?

e.3.  Christiaan LOEDOLF, ged. 20/05/1798, trou met Maria Catharina van Eyssen, ged. 1799, d.v. Mattheus Johannes van Eyssen en Elizabeth Magdalena Smalberger.

FAMILYSEARCH
DG:  Johannes Gregorius Ludolph;  Hester Pool

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1836-1837 (moes wees baptisms)
 
e.4.  Arend LOEDOLF, ged. 22/05/1800, trou met Hendrina Sibella Melck.

FAMILYSEARCH
DG:  Arend von Wielligh sr, Johanna van Sittert;  Arend von Wielligh jr. ;  Johanna von Wielligh

e.5.  Hester LOEDOLF, ged. 09/09/1804.

FAMILYSEARCH
DG:  Johannes Gregorius Loedolf;  Hester Pool

e.6.  Francina Frederica LOEDOLF, ged. 01/09/1811.

FAMILYSEARCH
DG:  Franciscus Fredricus Muller;  Johanna Ludolph