g.2. Gerhardina Johanna Maria VAN DER WESTHUIZEN, geb. 1860

g.2.  Gerhardina Johanna Maria, geb. 1860, Ronderug, Clanwilliam, oorl. 01/10/1884 x Francois Gerhardus Nicolaas KOTZEE.

Gerrendina Johanna Maria was die dogter van Willem Johannes van der Westhuizen en Maria Christina Sophia Steenkamp.

Haar naam kom nie voor in hulle ma se sterfkennis van 1889 nie:
NASIONALE ARGIEWE VAN SUID-AFRIKA

Haar naam kom nie voor in hulle pa se sterfkennis van 1898 nie:

NASIONALE ARGIEWE VAN SUID-AFRIKA

NASIONALE ARGIEWE VAN SUID-AFRIKA

Kinders:

h.1.  Willem Johannes KOTZEE, geb. 01/10/1884, oorl. 10/10/1884