g.2. Louisa Maria VAN DER WESTHUIZEN

g.2.  Louisa Maria x Gert ROSSOUW van Ficksburg.

Louisa Maria was die dogter van Andries Adriaan van der Westhuizen en Maria Johanna Elizabeth van der Westhuizen.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1933:
NASIONALE ARGIEWE VAN SUID-AFRIKA