e.4. Johannes Nicolaas Gysbert VAN DER WESTHUIZEN, geb. 26/11/1831

e.4.  Johannes Nicolaas Gysbert, geb. 26/11/1831, Piketberg, Wes-Kaap, oorl. 24/07/1858,
Droogfontein, Nieuwveld, dist. Beaufort x Hester Sophia MARAIS.

Johannes Nicolaas Gysbert was die seun van Johannes Gijsbert van der Westhuizen en Johanna Maria Smit.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1895:
NASIONALE ARGIEWE VAN SUID-AFRIKA