h.3. Susara Elizabeth NEL, geb. c. 1890


h.3.  Susara Elizabeth, geb. c. 1890  Zeerust, W-Tvl.

Susara Elizabeth was die dogter van Frederik Stephanus Nel en Susara Elizabeth Lange.