h.6. Johanna Jacomina NEL, geb. 25/11 1879


h.6.  Johanna Jacomina, geb. 25/11/1879, Willowmore, oorl. 29/11/1960, Aberdeen x 01/08/1911 met Petrus Jacobus STRYDOM, geb. 27/04/1886, Kweekkraal, Aberdeen, Oos-Kaap, oorl. 30/06/1952, Aberdeen, Oos Kaap, Suid-Afrika s.v.Isaac Jacob Strydom en Johanna Elizabeth Swanepoel.  Beide van Kweekkraal met troue.

Johanna Jacomina was die dogter van Gerrit Johannes Nel en Martha Susanna Vermaak.

Uit hulle ma se sterfkennis van 1910:
FB. Nel genealogie

Kinders:

i.1.  Martha Susanna STRYDOM, geb. 21/04/1912, Aberdeen, oorl. 22/09/1999, Graaff-Reinet.

i.2.  Johanna Elizabeth STRYDOM, geb. 21/07/1913, Aberdeen, oorl. 20/03/1997 x  27/04/1936, Aberdeen met Johannes Christiaan Schoeman, geb. 20/03/1901, oorl.  12/06/1971, Aberdeen, s.v. Hermanus Johannes Schoeman en Anna Margaretha Smuts.

i.3.  NN (V) STRYDOM, geb. 1915 x Myburgh.

i.4   Izak Daniel STRYDOM, geb. 1917, oorl. 28/08/1943, Cottesloe Hospitaal Johannesburg x Johannesburg met Doreen Lillian Diesel.

i.5  NN (V) STRYDOM, geb. 1919 x Ferreira.

i.6  Maria Petronella STRYDOM, geb. 18/09/1915, Aberdeen, oorl. 12/06/1960 x Jasper Johannes van Rensburg, geb.1911.