h.5. Gerrit Johannes NEL, geb. 17/11/1877

h.5.  Gerrit Johannes, geb. 17/11/1877, Willowmore, oorl. 04/1945, Bethal x Magdalena SCHOONRAAD, geb. 25/11/1879, Willowmore, Koup, Oos-Kaap.

Gerrit Johannes was die seun van Gerrit Johannes Nel en Martha Susanna Vermaak.

Uit hulle ma se sterfkennis van 1910:
FB. Nel genealogie