h.14. Robert NEL, geb. 01/01/1902

h.14.  Robert , geb. 01/01/1902, oorl. 1962 Kempton Park, Tvl x Nancy Annie NN, geb. c. 1903.

Robert was die seun van Gerhardus Stephanus Nel en Martha Aletta van Aarde.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1904:
(https://www.wikitree.com/photo.php/8/89/Nel-427-2.jpg)