h.13. Hester Susanna NEL, geb. 26/08/1901

h.13.  Hester Susanna, geb. 26/08/1901.

Hester Susanna was die dogter van Gerhardus Stephanus Nel en Martha Aletta van Aarde.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1904:
(https://www.wikitree.com/photo.php/8/89/Nel-427-2.jpg)