j.2. Charles NEL, geb. 19/08/1954

j.2.  Charles, geb. 19/08/1954 x Anita LOUBSCHER, geb. 26/09/1951, geskei xx Janet COOPER, geb. 29/06/1962, d.v. John George Cooper en Norma Winifred Andrews.

Charles was die seun van Pierre Pretorius Nel en Maria Johanna  van Vuuren.