j.1. Marianna, geb. 24/04/1953

j.1. Marianna, geb. 24/04/1953 x 20/07/1974 met Thomas Frederik VAN DEN BERG, geb. 03/07/1949, geskei 06/1983.

Marianna was die dogter van Pierre Pretorius Nel en Maria Johanna  van Vuuren

Kinders:

k.1. Johannes Hermanus Frederik VAN DEN BERG, geb.  05/05/1975.

k.2.  Dewald Nel Frederik VAN DEN BERG, geb.  23/08/1977.