h.2. Daniël Gerhardus NEL, geb. 05/11/1901

h.2.  Daniël Gerhardus, geb. 05/11/1901, Zandvliet, dist. Robertson.

Daniël Gerhardus was die seun van Gabriël Stephanus Nel en Elsie Sophia Celliers.