h.1. Rosa Rachel NEL, geb. 20/08/1900

h.1.  Rosa Rachel, geb. 20/08/1900, Robertson.

Rosa Rachel was die dogter van Gabriël Stephanus Nel en Elsie Sophia Celliers.