i.1. Frederik Stephanus Jacobus NEL, geb. 18/03/1922


i.1.  Frederik Stephanus Jacobus, geb. 18/03/1922, Tvl.

Frederik Stephanus Jacobus was die seun van Marthinus Frederik Jacobus Nel en Susara Elizabeth NN.