h.4. Hendrik NEL, geb. 04/02/1901

h.4.  Hendrik, geb. 04/02/1901, Washbank, dist. Wakkerstroom.

Hendrik was die seun van Daniël Marthinus Nel en Hester Alberta Jacomina Grobler.