h.1. Maria Aletta NEL, geb. 01/01/1889

h.1.  Maria Aletta, geb. 01/01/1889, oorl. 19/08/1901, Irene Konsentrasiekamp.

Maria Aletta was die dogter van Daniël Marthinus Nel en Hester Alberta Jacomina Grobler.