g.1. Stephanus Johannes NEL, geb. 26/07/1871, ged. 24/12/1871


g.1. Stephanus Johannes, geb. 26/07/1871, ged. 24/12/1871, Willowmore x 30/05/1892, Willowmore met Charlotte Maria NEL, geb. 26/01/1873, ged. 26/02/1873, Willowmore, d.v. Gert Johannes Nel en Maria Margaretha Vosloo.

Stephanus Johannes was die seun van Pieter Willem Adriaan Nel en Anna Margaretha Welgemoed.