i.1. Gesina NEL, geb. 22/09/1893

i.1.   Gesina, geb. 22/09/1893, oorl. 15/04/1977 x Dirk Cornelis STEYN, geb. 21/09/1879.

Gesina was die dogter van Jacobus Hercules Nel en Susannah Wilhelmina Grobler.