h.1. Hester Maria Francina NEL, geb. 22/07/1887


h.1.  Hester Maria Francina, geb. 22/07/1887, Bethlehem, OVS x Richard Henry SCOTT, geb. 1888.

Hester Maria Francina was die dogter van  Willem Stefanus Nel en  Hester Maria van Vollenhoven.

DG:  GC Nel en GJ van Vollenhoven.

Richard Henry Scotte bly na die ABO as ‘n polisieman (Bob-a-day) aan in Suid-Afrika.  Hy word daarna ‘n smous en het ‘n winkel op Kransfontein oopgemaak.  Hy verkry vier plase, waarvan die eerste een Tierkloof was.  Hy trou met Hester en hulle het vier kinders gehad.  Hy was ‘n uitgeslape besigheidsman en het een van die plase verkry deur middel van ‘n eis wat hy ingestel het teenoor die eienaar wat hom baie geld by die winkel geskuld het.  (www.karelnel.co.za/.../Nelvoorsate.doc)

Kinders:

i.1.  Serah SCOTT

i.2.  Anna SCOTT

i.3.  Gordon SCOTT

i.4.  Dick SCOTT