h.1. Dorothea Magdalena NEL, geb. 1897

h.1.  Dorothea Magdalena, geb. 1897, oorl. 05/01/1952, Bethlehem x Bethlehem met Albertus Petrus ROUX, oorl. 26/10/1931, Ararat, dist. Harrismith

Dorothea Magdalena was die dogter van Gert Jacobus Daniël Nel en Alida Petronella Mostert.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1945:
FAMILYSEARCH

FAMILYSEARCH

Kinders:


i.1.  Louis Adriaan Johannes ROUX

i.2.  Gert Jacobus Daniël ROUX

i.3.  Albertus Petrus ROUX

i.4.  Alida Louisa Petronella ROUX  x Jacobus Du Plooy

i.5.  Catharina Carolina ROUX x Daniël Pringle