f.6. Martha Elizabeth NEL, geb. c. 1837

f.6.  Martha Elizabeth, geb. c. 1837,  Glen Lynden, Oos-Kaap, oorl. 1884, Gubenxa naby Ugie, Oos-Kaap x Alexander Gunning CAMPBELL, geb. 27/07/1827,  Grahamstown, oorl. 1896, Gubenxa, Erf 85, s.v. Peter Campbell en Mary Ann Cumming.

Martha Elizabeth was die dogter van Louis Adriaan Nel en Martha Elizabeth Hartzenberg.