h.2. Johanna Elizabeth Christina NEL

h.2.  Johanna Elizabeth Christina, geb. Rietfontein, Senekal, OVS.

Johanna Elizabeth Christina was die dogter van Hans Jurie Nel en Johanna Elizabeth Christina van Aardt.