i. James Tolmay NEL, geb. 17/04/1903

i.  James Tolmay, geb. 17/04/1903, Wapadspoor, dist. Somerset-Oos, oorl. 19/03/1993, Grahamstad, Oos-Kaap x Anna Susanna Gesiena (Dottie) DU PREEZ, geb. 06/07/1899, plaas Disco, Coerney, Uitenhage, dist. Sunland oorl. 15/04/1993, Grahamstad.

James Tolmay was die seun van Belthaser Johannes Carolus Nel en Martha Maria Tolmay.

(https://www.myheritage.com/person-5014008_148888701_148888701/james-tolmay-nel)

Sy was my ouma. Wat ek van haar kan onthou is dat sy altyd kos gekook het. Sy het altyd Checkers rys gaargemaak en dit was altyd 'n fees om by haar te eet. Sy het voet probleme ontwikkel en het later moeilik geloop. Sy het altyd geglimlag en was 'n vriendelike mens.  Gebore in die Uitenhage distrik. Sy was Dottie genoem. Sy en oupa James was niggie en nefie.  (https://www.myheritage.com/person-1014002_148888701_148888701/aletta-petronella-du-preez?lang=AF)