h.1. Jan Abraham NEL, geb. 17/03/1881

h.1.  Jan Abraham, geb. 17/03/1881, oorl. 03/08/1956 x Calvinia met Elizabeth Jacoba Wilhelmina STOMAN, geb. 17/11/1880, oorl.  24/06/1943,  Kenhardt. Woon Diemansputs, dist. Kenhardt.

Jan Abraham was die seun van Jan Abraham Nel en Elzie Cecilia Vlok.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1930:
FAMILYSEARCH

FAMILYSEARCH

eGGSA library Gravestones in South Africa Northern Cape : Noordkaap Northern Cape, KENHARDT, Urban area Northern Cape, KENHARDT, Main cemetery


eGGSA library Gravestones in South Africa Northern Cape : Noordkaap Northern Cape, KENHARDT, Urban area Northern Cape, KENHARDT, Main cemetery