h.1. Gesina NEL, geb. 29/01/1888

h.1.  Gesina, geb. 29/01/1888, oorl. 22/07/1945 x 12/06/1906, Ladybrand met Johannes Jacobus VAN DER BANK, geb. 27/12/1882, Oudtshoorn, oorl. 22/02/1922, Ladybrand xx 05/09/1926 met Pieter Nicolaas Johannes GOOSEN, geb. 20/09/1888, ged. 07/04/1889, Bloemfontein, Motheo, OVS, oorl. 02/01/1933, s.v. Pieter Nicolaas Johannes Goosen en Magdalena Johanna Catharina Lavina Griesel.


Gesina was die dogter van Louis Frederik Johannes Nel en Maryna Adriana Nel.

Uit hulle ma se sterfkennis van 1906:
FAMILYSEARCH


 
(https://www.myheritage.com/person-5027762_148888701_148888701/gezina-van-der-bank-goosen-gebore-nel)
(https://www.myheritage.com/person-5027785_148888701_148888701/pieter-nicolaas-johannes-goosen)

Tydens die huwelik Van der Bank/Nel,  Ladybrand NG Kerk 12 Junie 1906, ds PS van Heerden, is die bruidegom 'n 22-jarige jongman, 'n boer van Marseilles, Ladybrand en die bruid 'n 18-jarige jongedogter van "Holfontein", Ladybrand.


Op die 1907 ORC-lys van stemgeregtigde burgers is Johannes Jacobus van der Bank,  'n boer van "Holfontein" , distrik Marseilles, Ladybrand.

Gezina (wed Van der Bank van "Bovenplaats", Ladybrand) se tweede huwelik met die wewenaar PNJ Goosen van "Martina" Bloemfontein,  x NGK Ladybrand 5 September 1926, ds PS van Heerden. Getuies: CF Bezuidenhout (waarskynlik haar swaer) en JG Delport.

Kinders:


i.1.  Marijna Adriana (Rynie) VAN DER BANK, geb. 01/04/1907

i.2.  Dirk Adriaan VAN DER BANK, geb. 09/03/1909

i.3.  Gezina (Sus) VAN DER BANK, geb. 02/07/1912

i.4.  Hester (Hettie) Catharina VAN DER BANK, geb. 08/07/1914

i.5.  Louis Frederik Johannes VAN DER BANK, geb. 19/06/1916

i.6.   Johannes (Hansie) Jacobus VAN DER BANK, geb.13/06/1918

i.7. Pieter Johannes GOOSEN, geb. 29/05/1927

i.8.  Margarietha Johanna (Baba) GOOSEN, geb. 19/07/1930

i.9.  Danie GOOSEN, geb. 13/07/1933

i.10.  Sussie GOOSEN

i.11.  Lucie GOOSEN

i.12.  Lenie GOOSEN