g.6. Elizabeth Helena NEL

g.6.  Elizabeth Helena

 Elizabeth Helena was die dogter van Andries Hendrik Nel en Beatrix Aletta Susanna van Zyl.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1907:

FAMILYSEARCH