g.4. Daniël Benjamin NEL, geb. 04/11/1879

g.4.  Daniël Benjamin, geb. 04/11/1879, dist. Ladybrand, OVS, oorl. 30/07/1956 x Johanna Cornelia TERBLANCHE, geb. c. 1882.

Daniël Benjamin was die seun van Jacobus Frederik Nel en Maria Magdalena Lombaard.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1916:

FAMILYSEARCH