f.4. Marthinus Stephanus Jacobus Petrus Frederik NEL, geb. 23/11/1817

f.4.  Marthinus Stephanus Jacobus Petrus Frederik, geb. 23/11/1817, Uitenhage, oorl. 01/05/1880, plaas Buffelskloof, dist Middelburg x Aletta Catharina JANSE VAN VUUREN, geb. c. 1816, d.v. Johannes van Vuuren en Margaretha Brits.

Marthinus Stephanus Jacobus Petrus Frederik was die seun van Hendrik Johannes Nel en Machteld (Catharina) Bekker.

FAMILYSEARCH