i.3. Gerhardus Alexander NEL, geb. 04/09/1920

i.3.  Gerhardus Alexander, geb. 04/09/1920.

Gerhardus Alexander was die seun van Sarel Cornelius Nel en Elsie Catherine NN.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1935:
(https://www.wikitree.com/photo.php/f/fb/Nel-1064.jpg)