g.4. Gert Stefanus NEL, geb. 13/02/1863

g.4.  Gert Stefanus, geb. 13/02/1863, oorl. 10//07/1933, Durban x Johanna Elizabeth VAN ROOYEN, geb. c. 1865, oorl. 08/03/1887 xx 02/02/1890 met Hyla Magdalena ERASMUS, geb. 15/02/1875, oorl. 03/07/1927 xxx Petronella Francina GOSS, geb. c. 1865.  Geen kinders uit laaste huwelik.

Gert Stefanus was die seun van Willem Jacobus Francois Nel en Gesina Maria Nel.

FAMILYSEARCH
Victoria-peddie baptisms 1862-1894


FAMILYSEARCH