f.11. Elias Paulus NEL, geb. 26/11/1850, ged. 21/12/1850

f.11.  Elias Paulus, geb. 26/11/1850, Fort Beaufort, ged. 21/12/1850, Albanie, oorl. 17/11/1918, Aasvogelkrantz, begr. Fort Beaufort, maagkanker x Maria Elizabeth Johanna DU PREEZ, geb. 10/08/1851, Somerset-Oos, oorl. 31/08/1935, Senekal, d.v. Johannes Carolus Du Preez en Martha Maria Stroebel..

Elias Paulus was die seun van Ockert Johannes Nel en Gesina Isabella Susanna Nel.


FAMILYSEARCH
Albany baptisms 1831-1857

FAMILYSEARCH


FAMILYSEARCH