g.6. Louis Johannes NEL, geb. c. 1846

g.6.  Louis Johannes, geb. c. 1846, oorl. 08/06/1902, oppad na Nylstroom, dist. Waterberg x Gesina Wilhelmina TROSKIE.

Louis Johannes was die seun van David Hercules Nel en Geertruyda Catharina Johanna Lotter.


(https://www.wikitree.com/photo.php/6/6a/Nel-199.jpg)


FAMILYSEARCH

FAMILYSEARCH