g.2. Cornelia Dorothea NEL, geb. c. 1842

g.2.  Cornelia Dorothea, geb. c. 1842, Vogelrivier, Somerset-Oos, oorl. 17/05/1867 x Johannes Christoffel DE KLERK, geb. 10/10/1838, oorl. 08/03/1922, Adelaide, s.v. Willem Abraham de Klerk en Susanna Aletta Helena Buys.

Cornelia Dorothea was die dogter van Johannes Jacobus Nel en Cornelia Dorothea Coetzee.