i.3. Elizabeth Louise NEL, geb. c. 1905

i.3. Elizabeth Louise (Bessie), geb. c. 1905, Ladismith, oorl. Robertson x Marthinus Philippus RABIE.

Elizabeth Louise was die dogter van Charles Johannes Nel en Anna Elizabeth Sophia van Greunen.


Uit hulle pa se sterfkennis van 1946:

FAMILYSEARCH