g.6. Charles Johannes NEL, geb. 05/10/1853, ged. 05/02/1854

g.6.  Charles Johannes, geb. 05/10/1853, ged. 05/02/1854, oorl. 04/12/1923, Weltevrede, dist. Ladismith x 27/12/1876 met Elizabeth Louisa Hendrika HORN, geb. 12/03/1858, ged. 18/04/1858, Swellendam, oorl. 13/12/1934, Ladismith, d.v. Gerrit J.W. Horn en Elizabeth Louisa Hendrina Petronella Niemand.  CJ = boer en Lid van Kaapse Provinsiale Raad.

Charles Johanneswas die seun van Johannes Jacobus Nel en Hester Margaretha du Plessis.

FAMILYSEARCH