f.9. Willem Petrus NEL, geb. 31/07/1849

f.9.  Willem Petrus, geb. 31/07/1849, Rietfontein, Calvinia, oorl. 06/09/1917, Krommaag, Calvinia x Maria Margaretha VISAGIE, geb. 30/09/1856,  Groot Toren, ged. 06/10/1856, Calvinia, oorl. 12/12/1909, Krommaag, distr. Calvinia, d.v. Izaak Hendrik Johannes Visagie en Gerrida Margaretha Wilhelmina Jacoba Maria van Wyk xx Anna Catharina Francina STRAUSS.

Willem Petrus was die seun van Albertus Johannes Nel en Hester Josina Louw.


Ses kinders erf elkeen grond, die familieplaas Opdam, distr. Kenhardt word verdeel onder twee kinders en Loogkolk-Oos word verdeel, terwyl Albertus Johannes (Apie) NEL, Taaiboschdam erf en Willem Petrus NEL erf vir Brosdoring. Apie koop later sy broers se gedeeltes van Opdam. Sy kleinseun, ook Apie NEL boer tans op die plase. Sybrand (Sypie) NEL, seun van wyle WP Nel boer op Brosdoring.  (http://www.sagenealogie.com/archives/2005/jrgngIIvol2.pdf)FAMILYSEARCH


FAMILYSEARCH


eGGSA library Gravestones in South Africa Northern Cape : Noordkaap Northern Cape, CALVINIA district, Rural (farm cemeteries) Northern Cape, CALVINIA district, Nutiep 153, Krommaag farm cemetery

eGGSA library Gravestones in South Africa Northern Cape : Noordkaap Northern Cape, CALVINIA district, Rural (farm cemeteries) Northern Cape, CALVINIA district, Nutiep 153, Krommaag farm cemetery