e.7. Lucas Marthinus NEL, ged. 04/04/1798

e.7.  Lucas Marthinus, ged. 04/04/1798. Swellendam, Overberg, oorl. 21/03/1867, Vlakkraal, dist. Modderrivier, Noordkaap, later herbegrawe  19/02/1969, Dealesville, OVS x 03/10/1811, Beaufort-Wes met Cornelia Carolina Elizabeth ERASMUS, geb. 15/11/1787, ged. 25/01/1788, Paarl, oorl. 1838, Stillbaai, d.v. Abel Erasmus en Carolina Elizabeth Crauss  xx 27/09/1840 met Anna Elizabeth Maria DU PLOOY, geb. 04/01/1813, Colesberg, Bo-Karoo, oorl. 12/10/1887, Vlakkraal, Modderrivier, d.v.Leendert Hendrik du Plooy en Anna Francina Esterhuizen.

Lucas Marthinus was die seun van Stephanus Nel en Anna Margaretha Janse van Rensburg.


03 Oct 1819
1819,
Lourens Marthinus Nel
and
Carolina Eliz. Erasmus
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Beaufort West, Western Cape. marriage index register, 1819-1842. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch. Transcribed by Kathleen Schulz, from Cape Archives VC 751.

Note: VC 751 is a photocopy of a modern index to the original Beaufort West marriage register (date and indexer unknown) in the NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch.


EGGSA
Free State, DEALESVILLE, Main cemetery