e.5. Pieter Willem NEL, ged. 26/02/1786

e.5.  Pieter Willem, ged. 26/02/1786,dist. Graaff-Reinet x 16/07/1809, Graaff-Reinet met
Sara Catharina GOOSEN, geb. 17/11/1797, Bruintjieshoogte, Somerset, oorl. 22/01/1858, Somerset, d.v. Ockert Goosen en Anna Margaretha Botha.

Pieter Willem was die seun van Pieter Willem Nel en Cornelia Johanna Nel.


FAMILYSEARCH
Cape Town baptisms 1780-1794.  Image199

FAMILYSEARCH

Bruintjeshoogte se ligging: ”K32, 25” (K verwys na Landmeter kaart en 32 en 25 na die breedte- en lengtegrade). Bruintjeshoogte is dus geleë suid van 32 Suiderbreedte en oos van 25 Oosterlengte. Google toon die naam aan op koördinate 32 39’ 00” en 25 22’ 00”. (Hou in gedagte dat dit nie ‘n plek as sodanig verteenwoordig nie maar dui die geografiese sentrum van die streek aan). Dit beslaan ruweg die gebied suid-oos van die hedendaagse verbindingsroete tussen Somerset-Oos en Pearston. Bruintjeshoogte, vroeër bekend as Bruynshoogte en De Bruynshoogte is geleë in die huidige distrik Somerset-Oos of in die woorde van Swellengrebel “tusschen O.Z.O en Z.t.O.t.O den Rhenosterberg Z.O tot Z. Den Zwartenberg den daar .....Winterhoeks Berg, Z.t W Camdeboo Berg, W.t N.