d.7. Pieter Willem NEL, ged. c 1772, ged. 30/07/1775

 d.7.  Pieter Willem, ged. c 1772, ged. 30/07/1775 x Jacoba VAN DER MERWE, ged. 07/02/1779, d.v. Willem van der Merwe en Jacoba van der Merwe.

Pieter Willem was die seun van Willem Nel en Petronella Catharina Botha.

In die Iys van name van die "Landman-trek" word ook twee Nels aangetref, nl. Piet Nel en sy seun Piet Nel jr. met hul gesinne.  Volgens 'n opgaafrol van 1826 was hulle Piet Willem Nel en Pieter Schalk Johannes Nel. Eersgenoemde was ver langs familie van Louis Jacobus, sodat dit nie uitgesluit is dat hulle Scheepers vergesel en op die wyse by die Nels van Oos-Rietrivier aangesluit het  nie.  (http://reference.sabinet.co.za/webx/access/journal_archive/02590190/484.pdf)