d.3. Stephanus NEL, ged. 19/11/1758

d.3.  Stephanus, geb. Kwaggasfontein, dist. Swellendam, ged. 19/11/1758, burger te Swellendam, oorl. 23/04/1830, Kwaggafontein x 03/03/1782 met Anna Margaretha JANSE VAN RENSBURG, ged. 24/02/1765, d.v. Hendrik Christoffel Janse van Rensburg en Margaretha Isabella Botha.

Stephanus was die seun van Pieter Nel en Johanna Catharina Bekker.


Stephanus
Baptised: 1758, den 19 Novemb
Father: Pieter Willemse Nel
Mother: Anna Catharina Bekker
Witnesses: Stephanus Voesee, en Anna van der Veij
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Baptism register, 1743 to 2 Feb 1800, page 44, entry number 41. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 7/1. Transcribed by Lynn Couperthwaite, Trysie Joubert, Richard Ball as part of the eGGSA Project, from VC 657, Cape Archives Repository