j.1. Helena NEL, geb. 19/08/1931

j.1.  Helena, geb. 19/08/1931, Wonderfontein x Stephanus DU PLESSIS.

Helena was die dogter van Jan Hendrik Nel en Dolly O'Neal.