i.8. Helgaard Marinus NEL, geb. 05/04/1931

i.8.  Helgaard Marinus, geb. 05/04/1931, oorl. 31/05/1988, Tableview, Kaapstad x Gertruida Francina Carolina SWART, geb. 12/04/1931.

Helgaard Marinus was die seun van Jacobus Hendrik Louw Nel en Wilhelmina Maria Steenkamp Brynard.