i.2. Anna Maria NEL, geb. 16/05/1915

i.2.  Anna Maria, geb. 16/05/1915 x Pieter DU PREEZ, geb. 01/01/1913, oorl. 27/08/1968.

Anna Maria was die dogter van Coenraad Frederik Nel en Gerbrecht Elizabeth Boshoff.

Kinders:

j.1.  Johannes Carel DU PREEZ, geb. 07/09/1939, oorl. 10/04/1986 x 27/10/1962 met Hannetjie du Preez, oorl. 05/01/1996.

j.2.  Gertbrecht (Genie) Elizabeth DU PREEZ, geb. 07/10/1941 x 07/01/1961 met Johannes Marthinus Oosthuizen, geb. 19/05/1939, geskei 1965 xx 23/06/1967 met Andries Christiaan Schambriel, geb. 10/07/1933, oorl. 01/03/1980, motorongeluk.

j.3. Pieter Hercules Johannes DU PREEZ, geb. 26/09/1943 x 29/09/1965 met Margaretha Cornelia Drenth, geb. 08/08/1949.

j.4.  Erica DU PREEZ, geb. 05/09/1947, oorl. 01/08/1965 — waterval ongeluk op plaas van ene Badenhorst in Barberton distrik.

j.5.  Louis Nel DU PREEZ, geb. 26/12/1950 x 03/11/1972 met Maria Elizabeth Downing, geb. 23/02/1952 geskei xx 07/11/1998 met Elizabeth Wendy Roberts, geb. 23/04/1978, d.v. Raymond Roberts en Martie NN.

j.6.  Anna-Marie DU PREEZ, geb. 22/05/1953 x Diedericks NN xx 06/12/1979 met Freddie George van Staden, geb. 29/11/1945.

j.7.  Fanie DU PREEZ, geb. 06/06/1955 x Anel du Plessis, geb. 03/11/1961 d.v. Dana du Plessis en Martha NN.