i.1. Martha Louisa NEL, geb. 06/10/1891

i.1.  Martha Louisa, geb. 06/10/1891, Komati, oorl. 13/09/1979, Amsterdam x 1921, Carolina met Frederik Johannes POTGIETER, geb. 04/07/1894, Kaapprovinsie, oorl. 02/02/1946, Brits.  Geen kinders.

Martha Louisa was die dogter van Louis Johannes Nel en Susanna de Jager.