i.1. Louis NEL, geb. 06/10/1903

i.1.  Louis, geb. 06/10/1903, geb. Kromkrantz, oorl. 14/04/1908, Brakfontein.

Louis was die seun van Louis Johannes Nel en Aletta Sophia van Lyleveld.