h.8. Jacobus Andries NEL, geb. 24/07/1891

h.8.  Jacobus Andries (Lang Andries), geb. 24/07/1891, oorl. 24/10/1959 x Jacoba Maria (Miemie) KRITZINGER  xx c. 1939 met Maria Magritha Catharina SMIT, d.v. Johannes Christoffel Smit van Vaalkop, Nylstroom.

Jacobus Andries was die seun van Louis Nel en Hester Magritha Aletta Potgieter.

Hy was Lid van die Provinsiale Raad vir Waterberg toe advokaat Hans Strijdom Lid van die Volksraad vir Waterberg was. Strijdom was die latere Premier van Suid-Afrika.

Lang Andries het vir H L Hall & Seuns voor 1940, in die vervoerafdeling, gewerk. Hy het die maatskappy se diens vir 'n tydjie verlaat voordat hy weer op 11 April 1940 diens aanvaar het. Hy het op 30 November 1956 met pensioen afgetree maar het aangehou werk tot 31 Desember 1958 toe hy, weens swak gesondheid, fmaal afgetree het. Na sy dood in 1959 is sy tweede vrou met Paul Sterling, van Yskor, Pretoria, getroud.  (Borman, Hans:  Familie Nel van Nelspruit, 1982)