h.4. Hermina Agatha NEL, geb. 17/12/1875, ged. 05/03/1876

h.4.  Hermina Agatha, geb. 17/12/1875, ged. 05/03/1876, Greytown, oorl. 24/07/1905.

Hermina Agatha was die dogter van Paul Hendrik Nel en Hermina Agatha van Rooyen.