g.3. Jan Abraham NEL, geb. 10/1866

g.3.  Jan Abraham, geb. 10/1866, Kuilwater, Calvinia, oorl. 16/01/1932, Calvunia x Wilhelmina Catharina STEENKAMP, geb. 1866, Kareehoutrivier, Calvinia, oorl. 09/05/1893, Calvinia, d.v. Carel Gerrit Steenkamp en Geesje Hendrika Christina Anthonissen xx Maria Johanna Sophia STEENKAMP, geb. 29/03/1870, oorl. 23/05/1955, d.v.  Carel Gerrit Steenkamp en Geesje Hendrika Christina Anthonissen.

Jan Abraham was die seun van Gert Matthys Nel en Aletta Geertruyda Gysberta Wilhelmina Onken.


Uit hulle pa se sterfkennis van 1874:
FAMILYSEARCH

Uit hulle ma se sterfkennis van 1915:
FAMILYSEARCH


FAMILYSEARCH

FAMILYSEARCH


FAMILYSEARCH

eGGSA library Gravestones in South Africa Northern Cape : Noordkaap Northern Cape, CALVINIA, Urban area Northern Cape, CALVINIA, Main cemetery