f.1. Daniël Marthinus NEL, geb. 15/03/1818, ged. Mei 1818

f.1.  Daniël Marthinus, geb. 15/03/1818, ged. Mei 1818, oorl 22/10/1888, Somerset-Oos x Maria Dorothea FERREIRA, geb. 16/08/1824, Uitenhage, oorl. 16/06/1878, Rietfontein, Somerset-Oos, d.v. Jan Abraham Ferreira.

Daniël Marthinus was die seun van Louis Nel en Margaretha Elizabeth Nel.